Mrtvé stránky

Už tu nic neřekejte

Html 4

Animace s textem:

pomalu
 <marquee scrollamount=1>Keli</marquee>


Keli
Středně:
<marquee scrollamount=5>Keli</marquee>

Rychle:   <marquee scrollamount=30>Keli</marquee>

Keli Keli

Otázky

<form>Líbí se ti tahle stránka?<br>

Ano <INPUT TYPE ="radio"onClick="alert (' odpověd kladně ')"> <br>
Ne <INPUT TYPE = "radio" onClick="alert (' odpověď záporně ')">
</form> 

Líbí se ti tahle stránka?

Ano
Ne
Obrázek na pozadí
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML kódy na pozadí - obrázek</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="obrazek.gif" >
<p>Tato stránka bude mít na pozadí obrázek...
</BODY>
</HTML>

Odkaz jako obrázek
<a href="http://topw.gimiweb.net">
<img src="button.gif" width="88" height="31"></a>

» Namísto textu se vloží obrázek.
» Ukázka : standardní reklamní button s použitím target="_blank".

Odkaz na stránce

a )  <a href="http://....."></a>
b) 
<a name="
http://..... "></a>

a) První část odkazu.
b) Druhá část odkazu.
Po kliknutí na a) prohlížeč skočí na místo na stránce kde se nachází b).

Odkaz na URL

<a href="http://www.stranka.cz" title="popis">text</a>

» Odkaz na webovou stránku musí obsahovat http://
» Popis se narozdíl od obrázků zapisuje jako title="text"
» Odkaz v podobě tlačítka se zapisuje takto:

<form><input type="button" value="text" onClick="window.location.href='http://www.stranka.cz'"></form>

center>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

    <tbody>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

    </tbody>

</table>

</center>

Vysvětlivky:

Počet jednotlivých odstavců  =  počet okýnek tabulky na VÝŠKU  (v tomto případě 4), jeden odstavec je vše mezi <tr> a </tr>

Počet řádků v jednotlivých odstavcích = počet okýnek tabulky na ŠÍŘKU (v tomto případě 3), řádek = vše mezi <td> a </td>

Width =  šířka jednotlivých okýnek

Height = výška jednotlivých okýnek

Je potřeba si to celé trochu přizpůsobit podle velikosti stránek. Dají se přidávat jak řádky, tak sloupce, ale i výška a šířka okýnek.  Kód se vkládá při psaní „článku“ do HTML kódu, příp. „zdroje“.

Při vkládání kódů na ikonky musí být taky přepnuto na "HTML kód", příp. „zdroj“,a vkládají se místo slova „text“.

Jezdící text

Z horního levého do dolního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=19)">

Z dolního pravého rohu do horního levého
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=17)">

Z horního pravého rohu do dolního levého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=18)">

Zrnitý přechod

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=12)">

Z boků doprostřed
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=13)">

Ze spoda nahoru

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=15)">

Z prostředka nahoru i dolu
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=16)">

Z dolního levého rohu do horního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=20)">