Mrtvé stránky

Už tu nic neřekejte

Html 1

Úvod do HTML

<HTML></HTML> určuje počátek a konec vlastních dat stránky. Tento tag je povinný, ale většina prohlížečů dokáže stránku zobrazit, i když chybí.

<HEAD></HEAD> je hlavička stránky, která obsahuje několik tagů, které určují vlastnosti stránky

<TITLE> </TITLE> . Do tohoto tagu se zapisuje titulek stránky. Neměl by být příliš dlouhý (max. 64 znaků)

  <BODY></BODY> určuje tělo dokumentu, právě tam budete zapisovat obsah stránky.

Odstavce

K oddělení jednotlivých odstavců slouží tag <P></P>.

Někdy vám může dělat problém, že je text u <P> tagu zarovnán podle velikosti okna prohlížeče, nemůžete přesně určit, jak bude text zarovnán.  Pokud tedy potřebujete určit, kdy se má text vypsat na nový řádek, vložte na konec předešlého řádku tag <BR>

<p> Ahoj, <BR>

 

snad vám to bude k užitku < BR>

 

keli </p>

Odstavce můžeme zarovnávat pomocí atributu Hodnoty align mohou být: l eft, center, right.

<p align="left"> Odstavec zarovnaný vlevo (výchozí hodnota). </p>
<p align="center"> Odstavec zarovnaný na střed. </p>
<p align="right"> Odstavec zarovnaný vpravo. </p>

Nadpisy

Nadpisy se dělí podle úrovně a velikosti. Největší je nadpis první úrovně <H1></H1> a nejmenší je nadpis šesté úrovně <H6></H6>.

Pokud chcete   dokument trochu rozdělit, aby se jednotlivé části nepletly, použijte tag <HR>, který zobrazí horizontální čáru přes celou šířku okna prohlížeče.

Pokud vám nevyhovuje základní vzhled čáry, můžete si nastavit některé jeji vlastnosti:

WIDTH="10%" určuje délku čáry, můžete ji zadat

v procentech nebo v pixelech....Na ukázku jsem text odělila čarou  tloušťky1


SIZE="1" tloušťka čáry v pixelech

<HR WIDTH="100%" SIZE="1">

Písmo

Pokud potřebujete změnit fonty, barvu textu, použijte tag <FONT></FONT>, pomocí kterého můžete text různě měnit.

<FONT COLOR="BLACK" FACE="Arial"> text </FONT>

Odkazy

Odkaz je zvýrazněná část textu, ve které se skrývá adresa dalších WWW stránek (URL). Po kliknutí na odkaz prohlížeč otevře okno s novou adresou. V HTML lze odkaz zapsat takto:

<A HREF="http://www.keli.websnadno.cz">text odkazu</A>

Kromě textu můžeme odkazovat i obrázkem. Toho jednoduše docílíme vložením obrázku mezi tagy

<A></A>

<A HREF="http://www. keli.websnadno. cz"><IMG SRC="obrazek.gif BORDER="0"></A>

Atribut BORDER="0" u obrázku <IMG> použijeme pokud nechceme, aby byl okolo odkazujícího obrázku rámeček.

Jestli chcete vytvořit odkaz, který zjišťuje stažení nějakého souboru, do URL uvedete přesnou adresu, kde se soubor nachází.

<A HREF="http://www.odkaz.cz/soubor.zip">soubor.zip</A>

Tak to by asi pro začátek mohlo stačit. Snad vám něco z toho pomohlo a bude vám to k užitku.:-)